پاورپوینت فصل دوم نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده

پاورپوینت فصل دوم نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده

پاورپوینت فصل دوم نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده

 

 

نظریه ها و تحقیقات حسابرسی

تالیف: دکتر جواد رضازاده

فصل دوم: نظریه نمایندگی
  

20اسلاید